دزدگیر اماکن

امروزه امنیت در مکان های تجاری و مسکونی بسیار اهمیت پیدا کرده است و برای رسیدن به این مهم استفاده از دزدگیر های اماکن در کنار سیستم های نظارت تصویری امری اجتناب نا پذیراست.
سیستم های حفاظتی نظارت تصویری تنها میتوانند عملکرد سرقت ها رانشان دهد برای جلوگیری از نفوذ افراد خرابکار به محل های مهم بهتر است از دزدگیر اماکن نیز استفاده شود.

دزدگیر های اماکن در دو نوع دزدگیر اماکن بیسیم و دزدگیر اماکن سیمی تقسیم بندی میشوند البته اکثر دستگاه های جدید سیستم های سیمی و بیسیم را به صورت همزمان پشتیبانی میکنند
البته نگهداری دزد گیر های بیسیم کمی سخت تر از سیستم های سیمی است و چشمی دزدگیر اماکن بیسیم معمولا نیاز به باطری دارند که باید در دوره های مرتب تعویض گردند ولی استفاده از چشم دزدگیر سیمی دیگرنیاز به تعویض باطری و بررسی وضعیت باطری چشمی ها نیست.

آژیر دزدگیر های اماکن در دو مدل بلندگوی دزدگیر اماکن و مدل آژیر سیرن به فروش میرسد که تفاوت سیرن و بلندگو در نحوه تولید صدای آژیری است،که در آژیر های سیرن مدار تولید صدا داخل بلنگو تعبیه شده است ولی در بلندگوی معمولی تولید صدا در برد دزدگیر مرکزی انجام شده و در نهایت به بلندگو وصل میشود.

دزدگیر اماکن در سه مدل دزدگیر با تلفن کننده سیمکارتی ودزدگیر با تلفن کننده خط ثابت و دزدگیر بدون تلفن کننده ساخته میشوند که هر کدام نسبت به نیاز و شرایط محل نصب پیشنهاد خواهد شد.