شرایط و قوانین

داپلر همواره محصولاتی با کیفیت مطلوب و مورد تایید استاندارد های بین المللی را فراهم آورده است

از این رو تمامی نمایندگان آن ملزم به ارائه گارانتی معتبر به مصرف کننده شده اند .

همچنین در مقابل کارخانه داپلر مرکزی نسبت به ارائه سرویس و گارانتی به نمایندگان تعهد 1 ساله را خواهد داشت.