نرم افزار اپل (IOS) محصولات داپلر RxCam View

جهت دانلود نرم افزار اپل دی وی آر ها و ان وی آر های داپلر از طریق فروشگاه App Store اپل اقدام نمایید.

جهت دانلود نرم افزار RxCam View را در App Store جستجو و نصب نمایید.

نکته  : نرم افزار RxCam Link دیگر بر روی دستگاه های جدید کار نمیکند.