نرم افزار حل مشکل P2P ID

نرم افزار حل مشکل P2P دستگاه های داپلر

ابتدا کابل شبکه را به DVR مورد نظر و کامپیوتر خود متصل کرده  و نرم افزار را اجرا کنید و با وارد کردن IP دستگاه مورد نظر دکمه FIX را بزنید

دقت داشته باشید در حالت پیش فرض و اگر رمزی برای دستگاه ست نکرده اید گزینه Password را خالی بگذارید.


دقت داشته باشید ذخیره ساز هایی که ابتدای مدل آنها با HDR شروع میشود قابلیت P2P دارند. (مثال:HDR-4301-1HD)
دانـــــــــــــــــــلود نرم افزار