CMS دی وی آر های داپلر برای ویندوز

CMS حرفه محصولات داپلر (نگارش  1.4.28)

قابلیت اتصال چندین دی وی آر 

قابلیت مشاهده تصاویر از راه دور

امکان تعیین رمز جهت ورود به نرم افزار
دانـــــــــــــــــلود  Ver : 1.4.28 


دانلود راهنمای فارسی  استفاده از نرم افزار