شعبه قائمشهر

شعبه  اول قائمشهر: (مدیریت : آقای  مهندس فلاح و رحیمی)

وضعیت شعبه: فعال

حدود فعالیت ها:فروش و خدمات پس از فروش تمامی دی وی آر های AHD  و محصولات مداربسته داپلر AHD و شبکه در قائمشهر


شعبه  دوم قائمشهر: (مدیریت : آقای  مهندس بهردین)

وضعیت شعبه: فعال

حدود فعالیت ها:فروش و خدمات پس از فروش تمامی دی وی آر های AHD  و محصولات مداربسته داپلر AHD و شبکه در قائمشهر